Varför Importera Protein?

I November var Stefan med i ett föredrag med Hushållningssällskapet Örebro, Anna Karin Landin och Länstyrelsen, där kostchefer, kökschefer och upphandlare var välkomna att komma och diskutera möjligheten till att öka odlingen av protein här i Sverige. Föredraget tog plats på Hasta Gård utanför Arboga där hela konceptet håller på att byggas upp.

Varför importera protein? | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *