Hasta Eco med i Jordbruksaktuellt: Läs om vår banbrytande metod!

Vi är glada att meddela att Hasta Eco har uppmärksammats i Jordbruksaktuellt! I artikeln belyser de vår innovativa metod att kombinera spannmålsodling med mikrobiell odling för att skapa ett hållbart och cirkulärt jordbrukssystem. Vår VD Stefan Schörling och bioteknolog Paul Chandra Sekhar delar insikter om hur vi arbetar för att förbättra jordhälsan och säkerställa en framtid utan behov av externa gödselmedel.

Läs hela artikeln här: Här odlas både spannmål och mikrober.