Hasta Eco is revolutionizing the Swedish food industry and agriculture. We make organic food accessible, sustainable and profitable.

 

"Our ambition with this project is to contribute to a healthier and better future. Something that we and future generations can be proud of. That is my goal." 

Stefan Schörling

Awards and Recognition

Category: Cereals

News

Välkommen till Hasta Agri 2023: En Årsuppdatering!

Vi är glada att dela med oss av spännande framsteg och nyheter från året som...

Hasta Eco: En Hållbar Lösningsleverantör för Jordbrukets Utmaningar

Hasta Eco är inte bara ett företag; det är en visionär kraft som strävar efter...

Valtra på Besök: Utforska Hasta’s Innovativa Koncept och Senaste Utrustningstillskott

Hasta har nyligen välkomnat Valtra, som kom med ett filmteam som visat stort intresse för...

Hasta Eco på Agritechnica: Banbrytande Torksystem drar Stor Uppmärksamhet

Hasta Eco var stolta deltagare och utställare på årets Agritechnica-mässa i Hanover, Tyskland. Här hade...

Samarbete för Trygghet: Hasta som Förebild

Detta videoklipp ger en inblick i hur Hasta framstår som en föregångare när det kommer...

Säker Matförsörjning i Undantagstillstånd med Hasta Eco’s Koncept

Hasta Eco framhåller fördelarna med Hasta-konceptet och dess förmåga att säkerställa tillgången till näringsrik mat,...

Interviews and Seminars

"Farmer of the Year!" What a tremendous honor! It's incredibly rewarding to see our efforts gaining recognition, and we take immense pride in this achievement.

Stefan had the great honor of being on "Live on Youtube: Morgonsoffan i Arboga". 

Listen to Stefan share his thoughts on profitability and capital in the food industry.  

WHAT DOES IT TAKE TO GROW? FOUR FARM BUSINESSES TELL US

60% of primary and secondary businesses have growth ambitions. This is according to a new survey of over 500 farmers, meat and milk producers and processors. But what does it take to grow?

In our enlightening seminar, we'll have the opportunity to connect with four companies, each sharing their unique journey of growth and the strategies they've employed to overcome challenges such as capital requirements, skills acquisition, profitability, and cultural hurdles. 

Investing in tomorrow's innovative food production is highly interesting for investors. Therefore, we will also hear from investors Helena Silvander, CEO of Tillväxtbolaget, Mikael Fällman, CEO of Almi Företagspartner Mälardalen and Johanna Palmér, Private angel investor and CEO of the investor network LIAF

SEE SEMINAR ABOVE

See More

GET TO KNOW US ON YOUTUBE!

Our Concept

Genom att använda ny teknologi, innovativa metoder och följa naturens egna vägar skapar vi system för regenerativ odling. Denna metod möjliggör odling av näringsrika grödor av hög kvalitet samtidigt som vi återuppbygger och förbättrar vår odlingsjord. En nyckelaspekt i denna metod är upplagringen av kol i jorden, vilket innebär att koldioxid binds till marken. Detta är avgörande för en långsiktig och hållbar odling och utveckling.

I vår odling använder vi inga naturfrämmande kemikalier som påverkar olika former av liv. Vi tillför näring till odlingsjorden med hjälp av dess egna organismer och återcirkulerar näring från gården och förädlingen. Vi stödjer utvecklingen av liv i marken och främjar fotosyntesen. Samverkan och samodling utgör grunden för vårt framgångskoncept.

Våra grödor, som naturligt är glutenfria, inkluderar havre, bovete, gråärt, hampa, raps, klöver och timotej. Vår maskinpark och anläggning har ingen kontakt med gluten, som finns i exempelvis vete, korn och råg. Detta resulterar i minimal risk för eventuellt gluteninnehåll i våra produkter.

TOGETHER WE ARE STRONG

När vi gemensamt arbetar och stöttar varandra, skapar vi en miljö där både hälsan och klimatet kan gynnas. Denna samverkan ger oss möjlighet att kollektivt bidra till positiva förändringar som inte bara påverkar våra egna liv utan även vår gemensamma framtid. Genom att dela kunskap, resurser och engagemang kan vi tillsammans forma en hållbar och hälsosam samexistens, där varje insats räknas och varje handling är ett steg mot ett bättre samhälle.

På Hasta Eco praktiserar vi principen om samodling, en metod där växter samarbetar i symbios för att förbättra näringsförsörjningen och främja en hälsosam jordmiljö. Genom att odla växter som kompletterar varandra skapar vi en ömsesidigt gynnsam dynamik som resulterar i livskraftiga och välmående grödor. Denna holistiska approach till odling stödjer inte bara en hållbar skörd utan främjar också en övergripande hälsa och vitalitet på Hasta Eco.

Det banbrytande med Hasta Eco’s koncept ligger i att vi integrerar teknologi för att skapa en cirkulär näringskedja och säkra avsättning för vår skörd. Hasta Gård fungerar som vår pilothubb där flera bönder i området nyttjar vår teknologi och bidrar med sina egna resurser till konceptet. Denna samverkan utgör grunden för framgång i andra områden, och genom att växa tillsammans skapar vi en hållbar och ömsesidigt fördelaktig gemenskap.

Our Climate

Varje kilo biokol som vi införlivar i odlingsjorden möjliggör bindningen av över 3 kilo CO2 under en utdragen tidsperiod. Biokolet spelar en dubbelroll genom att inte bara agera som en långsiktig kolbindande agent utan även berika jorden, göra den mer livfull och bördig. Detta resulterar i en odlingsmiljö som främjar näringsrik matproduktion.

På Hasta låter vi marken förbli täckt med växtlighet året om. Genom detta tillvägagångssätt fångar vi maximalt med CO2 samtidigt som jordens organismer får kontinuerlig naturlig näring, vilket skapar en gynnsam miljö för deras liv och utveckling.

Vi bygger på lokala samarbeten för att minska våra transporter och därigenom minimera vår klimatpåverkan. Denna strategi bidrar inte bara till en hållbarhetssynvinkel utan främjar också tillväxten av det lokala näringslivet och ökar lönsamheten i regionen.

Our Crops

Read more

"Let us not forget that the cultivation of the earth is the most important labor of man. When tillage begins, other arts follow. Farmers, therefore, are the founders of civilization."

-Daniel Webster