Ekologisk odling… vad är det? Är det
bra?

Ekologisk odling är att odla utan att använda gifter för ogräshantering, gifter för att ta bort insekter eller gifter för att reglera tillväxten samtidigt som konstgödsel som är en produkt som förbrukar fosil energi i dess framställning inte används.
Det gör att växterna inte belastas av naturfrämmande kemikalier när dom växer. Det innebär även att odlingsjorden inte behöver ta emot dessa gifter eller konstgödning som påverkar jordlivet och jordens kolhalt.
Konstgödsel förbrukar kol när den förvandlas till upptagsbar näring för växten.
Vill man värna om att inte gifter förs ut i vår natur eller att insekters liv påverkas och att jordens kolhalt, bördighet påverkas negativt eller att vi som äter maten inte ska få i sig dessa kemikalier eller att man hittar spår av dessa ämnen i vattnet då ska man odla och köpa ekologiskt.

Vad menas med regenerativ odling?

Är en odling där naturens resurser, näring återförs till odlingsjorden så att kolhalt och näringsinnehåll förstärks. Det finns flera sätt att nå dit. Generellt kan man säga att följande åtgärder är regenerativt.
Att marken har något som växer och beväxt mark. Odlingsrester återförs till jorden.
Mikrober och mycel tillåts utvecklas. Fotosyntesen stöds för de växande
grödorna. Maskar, insekter mm har alltid något att äta.
Jordens bearbetning minimeras

Kan man ha regenerativ ekologisk
odling?

Ja det är det vi har på Hasta. Regenerativa system är kopplade till ekologisk odling.

Hållbart… Vad är det?

Ekologisk odling är att odla utan belastning av främmande kemikalier. Det är en början på hållbar odling. Lägger vi sedan till ett regenerativt odlingssystem så blir det mer hållbart över tiden och för kommande generationer.

Är ekologisk mat dyrare?

Ja det är den om man ser på kort sikt och det man får betala i affären. På längre sikt bedömer vi på Hasta att ekologiskt är mycket billigare, speciellt om vi tänker på risker och kommande generationer.

Närodlat… Vad är det?

En odling som är nära en konsument. Detta säger inget om miljöpåverkan. Närodlat ekologiskt ger mer information. Få transporter och ingen belastning av främmande kemikalier. 

Vet man vart Hasta produkterna är
odlade?

Ja vi kommer att ha en QR kod som visar från vilken gård varan kommer om den inte har odlats på Hasta.

Vilket bränsle körs maskinerna på?

Våra maskiner körs på fossilfritt bränsle. 

Vilken typ av el används på gårdarna?

Vi har solpaneler som till största del levererar vårt behov. Den el som kommer utifrån då panelerna inte producerar ar fossilfri el, grön el.

Kan man baka på glutenfritt mjöl?

Ja det går bra. Gluten gör att brödet blir luftigt. Vid glutenfritt mjöl måste man tillsätta något som ger liknade effekt vilket är att göra på ekologiskt vis. Mjöl går att framställa på alla våra grödor.

Glutenfritt bröd, innehåller det mer protein?

Ja. Mjölet vi använder är gjort på mjöl från ärtor och andra delar av våra grödor där alla har hög halt av protein vilket ger ett proteinrikt bröd.

Kan man blanda mjöl i vatten och få en drink?

Ja det går bra. Med olika mängd vatten kan man få allt från drink till gröt eller en nyttig välling där emellan. Kan vara kall eller varm efter egen smak.

En del säger att maten inte räcker om vi inte använder kemikalier eller konstgödning. Stämmer det?

Vår bedömning är att enda sättet att maten ska räcka är att vi utvecklar odlingsjorden så den kan användas av framtida generationer. Med rätta metoder kan bra skördar fås i regenerativ odling samtidigt som odlingsmarken och de naturliga krafterna som finns i vår natur stärks. Det säkrar långsiktig matförsörjning.

Har vi i Sverige bra förutsättningar att odla hälsosam mat?

Ja. Slutar vi att tillföra gifter till vår mark så har vi i Sverige en bra förutsättning att kunna bli landet där maten är giftfri och med mycket näring. En mat som många människor även i andra länder vill äta. Vårt klimat är bra med vinter och en sommar. Det ger bra förutsättning för giftfri odling.

Kan vi odla protein grödor eller måste dessa importeras?

Ja det kan vi. Vi kan hitta vägar att täcka detta behov och det det som vi på Hasta jobbar med. Gråärtan och bönor har högt protein innehåll. Även Havre och Bovete har mycket protein. Hållbarheten i att importera soja till foder och mat känns tveksamt för många och inte minst hos oss på Hasta.