Som innehavare av stafettpinnen…

Hasta Gård är en gård som gått i vår släkt sedan 1700 talet. Som innehavare av stafettpinnen är det ett ansvar att bygga vidare även för kommande generationer.

Med kommande generationer i tanken har nuvarande koncept, inriktning och mål skapats.

Långsiktigt ekologiskt naturnära jordbruk som utvecklar jordens förmåga att producera näringsrik mat nu och även för kommande generationer. En resurs för oss lokalt men med siktet på globalt.

Gård i generationer är en viktig del av vårt samhälle…

Hasta Gård har drivits av min far och mor samt farfar och farmor. Det är dom jag varit tillsammans med under min uppväxt.

Gård i generationer är en viktig del av vårt samhälle som vi alla ska vårda. Tradition och uppväxt ger ansvar och kunskap som behövs för allas vår hälsa och den mat som vi så väl behöver.

Vårt Sverige har alla förutsättningar när det gäller jord och skog och via vår norra belägenhet så har vi ett klimat med fyra årstider som är till stor hjälp när naturlig giftfri mat ska kunna produceras

Hasta Gård har framtida ambitioner… 

Hasta Gård har framtida ambitioner. Regenerativt ekologiskt jordbruk, nätverkande, samordnande för ett område på 3000 ha, lokal förädling av konsumentvaror, egenproducerad elenergi samt utveckla ett lönsamt system och varumärke så våra kommande generationer ser möjligheter till en framtid i konceptet och på landet.

 

Långsiktigt är att hitta en balans… 

Långsiktigt är att hitta en balans så varor kan produceras baserat på de resurser som finns på gården och som är förnybara samtidigt som varorna kan säljas och driften har en god lönsamhet.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

”Let food be thy medicine and medicine be thy food.”

-Hippocrates