HASTA GÅRD

Med anor från 1700-talet…

 

Som innehavare av stafettpinnen…

Hasta Gård, vårt familjearv sedan 1700-talet, är mer än bara en gård för oss – den är ett levande kapitel av vår historia. Att vara förvaltare av denna tradition är en ära och samtidigt ett ansvarsfullt uppdrag. Vi strävar inte bara efter att bevara gården för kommande generationer utan också att stärka och utveckla den. Vår vision för Hasta Gård är att den inte bara ska vara en lokal resurs utan även bidra till en global hållbar framtid. Med ett långsiktigt fokus på ekologiskt och naturnära jordbruk formar vi en framtid där näringsrik mat är en självklarhet och där vår gård är en del av den globala lösningen.

Tradition och Framtid: Hasta Gårdens Hållbara Arv i Generationer

Hasta Gård, präglat av generationer av min familj sedan lång tid tillbaka, är en värdefull del av vårt samhälle. Den har förts vidare genom min far och mor, liksom min farfar och farmor, och det är med dem jag har delat min uppväxt.

Att förvalta en gård med en sådan rik historia är en djupt rotad tradition och ansvar som genomsyrar vår familj. Gårdar som har gått i generationer är grundpelare i vårt samhälle och bär på traditioner och kunskap som är avgörande för vår hälsa och den livsnödvändiga maten vi behöver.

Sverige, med sina naturliga resurser av jord och skog samt det klimat som de fyra årstiderna ger oss genom vår norra belägenhet, skapar en unik möjlighet för oss att producera naturlig och giftfri mat. Det är denna kraft och möjlighet som vi, på Hasta Gård, strävar efter att förvalta och utveckla för framtida generationer.

Hasta Gård har framtida ambitioner… 

Vi på Hasta Gård ser framåt med stora ambitioner och en passion för regenerativt ekologiskt jordbruk. Vi strävar efter att vara en kraft som samordnar och nätverkar över 3000 hektar, samtidigt som vi investerar i lokal förädling av konsumentvaror. Genom att producera vår egen elenergi och skapa ett hållbart och lönsamt system och varumärke, bygger vi inte bara för nuet utan för de kommande generationerna. Vår vision är att skapa möjligheter för en blomstrande framtid, både i vårt koncept och på landsbygden.

 

Sådd med kärlek: Att odla fram en hållbar och lönsam framtid på Hasta Gård

På lång sikt strävar vi efter att finna en harmoni där vi producerar varor baserat på de förnybara resurser som vår gård erbjuder. Målet är att dessa varor inte bara kan säljas framgångsrikt utan också att vår verksamhet bibehåller en stark lönsamhet.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

”Let food be thy medicine and medicine be thy food.”

-Hippocrates