De grödor vi odlar och processar är gluten fria med högt protein och näringsinnehåll.

Att odla ekologiskt har vi gjort i Sverige ca 20 -30 år. 

Intresset för en utvecklad ekologisk odling har växt fram genom att flera har sett behovet att utveckla vår matproduktion och göra den i samklang med naturen så att vi kan odla näringsriktig mat. Inte bara för oss utan för många generationer framöver.

Vårt koncept bygger på samlade kunskaper från många håll och inte minst från den kunskap man hade före den industriella matproduktionen startade. Vi har även tagit hänsyn till de speciella förutsättningar som Sverige har för att skapa lönsam, långsiktig odling som kan bli en viktig verksamhet för vårt framtida Sverige.

Denna typ av utveckling drivs inte av de stora organisationerna för att mängden externa insatsvaror minskas. Konceptets mål är att undvika externa insatsvaror. För oss människor gör det dock att konceptet är mer intressant då vi ser att det kan fungera i all evighet. Naturen växer i balans och samverkan med oss människor.

Behövs naturfrämmande kemikalier, konstgödning, pesticider mm? En del säger ja och vi säger nej. Vårt koncept bygger på att naturen själv mår bra och är stark nog för att bekämpa angrepp.

Men vad är det vi gör för att det ska fungera?

Grönska året runt.

Kombination av baljväxter, örter och spannmål.

Stöder mikrob och svamputveckling i våra jordar, återför naturlig bördighet med hjälp av fermenterad näring, återföring av naturliga svampar, hjälper masken att utvecklas. Odlingsjordens organismer ska alltid ha ett ”rikt smörgåsbord” att frossa på.

Vi ser redan nu att det fungerar och att våra skördar ger bra resultat.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

”Agriculture is the most healthful, the most useful, and most noble employment of man.”

– George Washington