VÅRT KONCEPT

Vad gör oss annorlunda? 

De grödor vi odlar och förädlar är naturligt glutenfria och utmärks av hög proteinhalt och näringsinnehåll.

Att bedriva ekologisk odling har varit en etablerad praxis i Sverige i cirka 20-30 år. Det ökande intresset för att utveckla ekologisk odling har vuxit fram genom insikten om behovet av att förbättra matproduktionen och harmonisera den med naturen för att odla näringsrik mat, inte bara för oss utan även för kommande generationer.

Vårt koncept grundar sig på samlad kunskap från olika källor, särskilt den kunskap som existerade före den industriella matproduktionens början. Vi har också tagit hänsyn till Sveriges speciella förutsättningar för att skapa en lönsam och långsiktig odling som kan bli en betydelsefull verksamhet för det framtida Sverige.

Vår utveckling drivs inte av stora organisationer för att minska användningen av externa insatsvaror. Målet med konceptet är snarare att undvika externa insatsvaror, vilket gör det intressant för oss människor eftersom vi ser att det kan fungera i all evighet. Naturen växer i balans och samspel med oss människor.

Behöver vi använda naturfrämmande kemikalier, konstgödning, pesticider och liknande? En del säger ja, men vår ståndpunkt är nej. Vårt koncept bygger på att naturen i sig själv mår bra och är tillräckligt stark för att motstå angrepp.

Men vad gör vi för att det ska fungera?

  • Vi har grönska året runt.
  • Vi kombinerar baljväxter, örter och spannmål.
  • Vi stöder mikrober och svampar i våra jordar, återför naturlig bördighet med hjälp av fermenterad näring, återinför naturliga svampar och hjälper masken att utvecklas. Odlingsjordens organismer ska alltid ha ett rikt ”smörgåsbord” att njuta av.

Vi ser redan nu att det fungerar och att våra skördar ger utmärkta resultat.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

”Agriculture is the most healthful, the most useful, and most noble employment of man.”

– George Washington