Kontakta Oss

 

Hej, det är Stefan här. Mitt liv har varit fyllt av olika äventyr, från gruvmaskiner och heminredning till fönsterprodukter. Men nu ägnar jag mig åt det viktigaste av allt – vår mat. Tillsammans med Ingrid och vårt fantastiska team driver vi Hasta Gård och Hasta Food Tech AB, där Hasta Eco och Hasta Agri ingår. Vårt mål är att påverka hur vi producerar mat på ett positivt sätt. Det är avgörande att vi utvecklar, inte avvecklar, vår odlingsjord för vårt och kommande generationers välbefinnande.

På Hasta tar vi hand om vår odlingsjord på bästa möjliga sätt. Vi tror att bra jord ger bra mat, och att en hälsosam biologi i jorden är grundläggande för vår egen hälsa. Därför är det viktigt att vara försiktiga med vad vi tillför jorden. Giftiga kemikalier och aggressiva gödningsmedel är inte välkomna i vår miljö, då de påverkar både oss och naturen negativt.

Vi strävar efter ett brett nätverk av likasinnade som delar vår vision om en hållbar och cirkulär matproduktion. Tillsammans vill vi skapa förändring åt rätt håll. Vi är öppna för samarbete och ser fram emot att tillsammans med er bidra till en positiv förändring.

Rätt jordbruk har potential att lösa både klimat- och hälsoproblem. Låt oss gemensamt ta hand om naturen och matproduktionen på rätt sätt, för vi är lösningen på spåret. Rätt producerad mat ger alltid bästa lönsamheten när vi tänker på helheten.

Välkomna till Hasta Gård, en pilot för framtidens jordbruk och matproduktion. Vi ser fram emot att dela denna resa med er!

 

Stefan Schörling

Med en civilingenjörsexamen inom maskinteknik för med mig över 14 års ovärderlig erfarenhet från min tid på Atlas Copco, där jag tjänstgjorde som produktutvecklingschef. Min resa ledde mig sedan till medgrundandet av Start-up Hasta AB i Sverige, där vi banade väg för innovativa lösningar. År 2006 grundade jag HD4U Ltd i Kina, där vi förenade skandinavisk design med en global vision. Byggande på denna framgång grundade jag HD4U Co Ltd 2016 och utökade ytterligare inom banbrytande teknologi med etableringen av HD4U HighTech Co Ltd 2019. Dessutom, år 2019, gick jag in i livsmedelsteknologins värld genom att grunda Hasta Food Tech AB och dess dotterbolag.

Kontaktuppgifter

Mejl: stefan.schorling@hasta.se
Telefon: +46 70 565 0777
Hasta Gård 131
732 91 Arboga

 

Paul Chandra Sekhar

Bioteknolog

Jag är Paul och det är med stor glädje jag blir en del av Hasta Eco-familjen. Min resa med Hasta började under mina forskarstudier vid Prags universitet, där jag hade förmånen att koppla samman med detta enastående team. Min akademiska bakgrund kretsar kring jordmikrobiologi, agro-miljökemi och växtnäring. Dessa ämnen driver min passion och formar min expertis, vilket styr min karriärutveckling. Att bevittna Hasta Ecos tillväxt och framsteg under det senaste året har varit en sann inspirationskälla. Jag är oerhört stolt över att skifta fokus från mina doktorsstudier till att fullt ut fördjupa mig i den dynamiska världen av bioteknikutveckling inom ramen för Hasta.

Ekologiskt jordbruk handlar om att harmonisera jordbruksmetoder med naturen. Det är avgörande eftersom det handlar om att producera mat utan att skada miljön. Istället för att förlita sig på konstgjorda metoder och stora maskiner betonar ekologiskt jordbruk användningen av naturliga gödselmedel, växelbruk och naturliga skadedjursbekämpningsmetoder. Denna metod är fördelaktig då den främjar jordhälsa, ökar biodiversitet och minimerar miljöpåverkan. Det handlar inte bara om livsmedelsproduktion; det innefattar en tankegång som respekterar sammanlänkningen av alla element i naturen. En annan anmärkningsvärd aspekt av ekologiskt jordbruk är dess potential att hantera stora utmaningar som klimatförändringar samtidigt som det säkerställer livsmedelstrygghet för alla. Att vårda jorden och främja mångfald kan bidra till kolbindning och säkra livsmedelsresurser för kommande generationer.

Jag förespråkar ekologiskt jordbruk eftersom det representerar ett hållbart tillvägagångssätt för att säkerställa långsiktiga jordbruksmetoder utan att äventyra planeten. Det prioriterar både människors och naturens välbefinnande och förkroppsligar vårt gemensamma ansvar för att åstadkomma positiva förändringar i världen.

Kontaktuppgifter

Mejl: paul.chandrasekhar@hasta.se
Telefon: +46 70 415 2717

 

Ulf Borbos

Projektledare och Rådgivare Hasta Eco

Min bakgrund som internationell projektledare har gett mig värdefull erfarenhet av att hjälpa startups och Scaleups i Sverige i deras expansionsfas mot nya marknader. Innovation är en stor drivkraft för mig i mitt arbete  och särskilt om det handlar om att skapa mer hållbara lösningar som involverar ny kunskap och teknik. I Hasta arbetar vi med alla dessa ingredienser och utvecklar produkter och lösningar som skapar mer hälsosam mat och en levande jord.

Kontaktuppgifter

Mejl: ulf.borbos@hasta.se
Telefon: +46 70 537 31 07

 

Emil Axelsson

Process- och Utvecklingsansvarig

Genom livet har jord- och skogsbruk format mina värderingar och min karaktär. Att se grödorna spricka upp ur marken eller träden växa sig starka år efter år är att bevittna och bidra till naturens enorma kraft. Att nu få bidra till att utveckla jordbruket på naturens egna villkor, med henne som vår sanna läromästare är både hedrande och nödvändigt.

Att skapa och utveckla projekt och koncept tillsammans har följt mig genom mina yrkesval. Till min start inom bygg och hantverk till projektledning för miljardprojekt inom Trafikverket. Min övertygelse om att Vi alltid kan åstadkomma mer än Jag är en av de starkaste drivkrafterna till varför Hasta Eco. Att förädla, återföra och bidra till jordens kvalité som avslutas med god kvalité på produkterna som serveras på ert bord är belönande.

Att dessutom stärka bönders lönsamhet och stolthet för det arbete vi gör både enskilt och i opinion är både nödvändigt och ett personligt kall. 

Kontaktuppgifter

Mejl: emil.axelsson@hasta.se
Telefon: +46 70-2528249

 

Diony Jamet

Driftansvarig Jordbruk

Jordbruk är en av de ädlaste aktiviteterna, där det nu för tiden krävs mycket kunskap och knowhow, och arbetsförhållandena är verkligen hårda. Men det är fortfarande en djup önskan för vissa människor, och vi är tacksamma för dem. Nya begrepp och tekniker förväntas lösa många aktuella kriser. Hasta Gård är en plats där dessa förändringar kan uppnås. Förhoppningsvis kommer mitt bidrag inom jordbruket att vara positivt genom att erbjuda tid, energi och kunskap inriktad på växter, agronomi, redskap och nya tekniker.

En win-win-situation är där alla samarbetspartners lär sig och växer. Där naturen, klimatet, teamet och Hasta Gård alla är vinnare.

Kontaktuppgifter

Mejl: diony.jamet@hasta.se
Telefon: +46 79-1435422

 

VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS

Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig som har intresse för och uppskattar våra ambitioner. Har du intresse för hållbarhetsutveckling, ekologisk odling på ett regenerativt sätt, näringsriktig mat, eller samodling? 

Vill du komma och jobba hos oss eller på annat sätt bidra till vår utveckling är du jättevälkommen att kontakta oss! 

Kontakta Oss

Ultimately, the only wealth that can sustain any community, economy or nation is derived from the photosynthetic process – green plants growing on regenerating soil.

Allan Savory