Om Hasta Food Tech 

Hasta Food Tech AB är en koncern som innefattar Hasta Agri AB, Hasta Eco AB, och Hasta Agri Tech AB. 

Den grundades av Stefan Schörling utanför Hasta i Arboga.

Tillsammans har koncernen som mål att införa en förändring i svenskt jordbruk. Vi vill skapa en hållbar ekologisk praxis för att kunna producera rik och högkvalitativ, glutenfri mat lokalt i Sverige. Målet är att skapa ett system som kan skalas upp för utveckla ytterligare hubb för att i sin tur förbättra Sveriges mat- och jordbrukskultur.

Hasta Food Tech AB tror på en hållbar matodling som även är lönsam för våra bönder och vårt samhälle.  

Samodling är en viktig del i odlingskonceptet. Växterna samverkar och kvävebehovet uteblir. Forskning har även visat att samodling ger mer näringsinnehåll. Det ska vi verifiera i vår odling.

Det är vårt ansvar att utveckla odlingsjorden. Kortsiktig överutnyttjande är förödande på sikt och inte minst för kommande generationer.

En levande jord har många maskar som i sig ger en vitalisering av jorden. Levande jord har bra sammansättning av mikrober och mysel som är viktigt. Kem och aggressiv konstgödning påverkar livet i jorden negativt vilket vi naturligtvis inte använder.

”If we can’t afford to take care of the land that feeds us, we’re in an insurmountable mess.”

-Wendell Berry