Om Hasta Food Tech 

Hasta Food Tech AB utgör en koncern bestående av Hasta Agri AB, Hasta Eco AB och Hasta Agri Tech AB, grundad av Stefan Schörling utanför Hasta i Arboga.

Vår samlade ambition är att driva förändring inom det svenska jordbruket. Vi strävar efter att etablera en hållbar ekologisk praxis för lokal produktion av näringsrik och högkvalitativ, glutenfri mat i Sverige. Målet är att skapa ett skalbart system för att skapa fler centrala knutpunkter och därigenom stärka mat- och jordbrukskulturen i Sverige.

Hasta Food Tech AB omfamnar en syn på matproduktion som inte bara är hållbar utan också lönsam för våra bönder och samhället som helhet.

Samodling utgör en väsentlig komponent i vårt odlingskoncept där växter samverkar och kvävebehovet minimeras. Forskning har dessutom indikerat att samodling resulterar i ökat näringsinnehåll, och detta kommer vi att bekräfta genom vår egen odling.

Vi har ansvaret att förvalta och utveckla odlingsjorden. Kortsiktig överexploatering har förödande konsekvenser, särskilt för kommande generationer.

En livfull och frisk jord kännetecknas av en rik mångfald maskar, vilket i sig skapar en vitalisering av marken. En levande jord karaktäriseras av en sund balans av mikrober och mycelium, vilket är avgörande för dess välmående. Vi avstår naturligtvis från användning av kemikalier och aggressiv konstgödning, då detta negativt påverkar det levande livet i jorden.

”If we can’t afford to take care of the land that feeds us, we’re in an insurmountable mess.”

-Wendell Berry