Projekt TÄCKDIKNING

Hasta Gård har erhållit stöd för täckdikning av åkermark vid Hälla Fellingsbro från Europeiska jordbruksfonden för ladsbyggsutveckling.
Täckdikningen genomförs under 2023-2024 av Täckdikningstjänst AB.
 

LEADER PROJEKT

Vi strävar efter ett hållbart sätt att odla mat som kan fortgå över generationer. Vårt pågående projekt fokuserar på att testa och utvärdera metoder för cirkulär ekologisk gödsling. Målet är att eliminera behovet av att köpa och tillföra gödsel från externa resurser, med undantag för det som genereras internt från gården och dess egna skogsavfall. Denna metod kommer att tillämpas på grödor som havre, gråärt och bovete med samodling av vitklöver. All biomassa och grönmassa som inte används för livsmedel kommer genomgå en fermenteringsprocess för att återföras som gödning till odlingen. För mineraltillförsel kommer biokol att tillsättas i jorden. Målet är att etablera en hållbar och cirkulär modell för jordbruk.

Hasta Agri AB får EU-stöd för glutenfri grynpilotanläggning

Hasta Agri AB har beviljats företagsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att investera i en pilotanläggning för förädling av glutenfria vegetabiliska gryner och proteiner.

Målet är att skapa en förädlingshub som förenar lokala och regionala odlare, vilket ger förbättrade ekonomiska förutsättningar för ett lönsamt jordbruk på lokal och regional nivå. Förädlingshubben omvandlar spannmålslagring i bulk till livsmedelsgodkända förpackade produkter som passar marknaden. Genom att öka kapaciteten möjliggörs omvandling av normalt bulkbaserade råvaror till förpackade produkter som svarar mot den växande hållbara marknaden och samtidigt ökar lönsamheten och hållbarheten inom jordbruket.

Kontaktinformation för Projektrelaterade Frågor

Vi välkomnar och uppmuntrar alla att höra av sig med eventuella frågor eller för att få mer information om de olika projekt vi är engagerade i. Er feedback och nyfikenhet är viktiga för oss, och vi är redo att dela mer om våra initiativ för att främja hållbart jordbruk och cirkulär livsmedelsproduktion. Tveka inte att kontakta oss för att fördjupa din förståelse och vara en del av vår gemensamma strävan mot en mer hållbar framtid.

”Agriculture not only gives riches to a nation, but the only riches she can call her own.”

-Samuel Johnson