Hasta Eco revolutionerar den Svenska matindustrin och det Svenska jordbruket. Vi gör ekologisk mat tillgängligt, hållbart och lönsamt.

Vår ambition med projektet… 

…är att vi ska kunna bidra till en friskare och bättre framtid. Där vi som människor ska kunna lämna efter oss till kommande generationer nånting att vara stolta över. Det skulle göra mig stolt. 

Stefan Schörling 

Uppskattade Händelser

Konceptet

Med ny teknologi, innovativa metoder och naturens väg hittar vi system att regenerativt odla näringsrika grödor av hög kvalitet samtidigt som vi återbygger vår odlingsjord. Metoden ger en upplagring av kol i odlingsjorden som innebär att CO2 binds till jorden. Det är det vi behöver för långsiktig odling och utveckling.

I vår odling används inga naturfrämmande kemikalier som påverkar alla typer av liv. Vi näringssätter odlingsjorden med dess egna organismer samt att vi återcirkulerar näring från gården och förädlingen. Vi stöttar utveckling av markliv och låter fotosyntesen utvecklas. Samverkan och samodling är framgångskonceptet.

Våra grödor är naturligt glutenfria. Havre, bovete, gråärt, hampa, raps, klöver och
timotej. Maskiner och anläggning kommer inte i kontakt med gluten som finns i vete, korn, råg, etc vilket ger minsta tänkbara risk för gluteninnehåll.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

När vi arbetar tillsammans och hjälper varandra bidrar vi till en bättre hälsa och ett bättre klimat. 

På Hasta Eco använder vi oss av samodling, det vill säga att vi odlar växter som fungerar i symbios med varandra för att bidra till varandras näringsförsörjning, bättre jord och jordliv samt skapa livskraftiga växter.

Det som är revolutionerande med Hasta Eco’s koncept är att vi använder oss av teknologi för att ge cirkulär näring och få avsättning för vår skörd. Hasta Gård är vår pilothubb där flera bönder i ett område använder sig av vår teknologi och tillför sitt till konceptet. Detta kan ge grund till framgång i andra områden och vi växer tillsammans. 

vårt klimat

För varje kilo Biokol vi tillför odlingsjorden så binder vi över 3 kilo CO2 under mycket lång tid. Biokolen gör dessutom jorden mer levande och bördigare för att ge näringsrik mat.

På Hasta låter vi marken vara beväxt året runt. På så sätt fångar vi maximal CO2 samtidigt som jordens organismer har naturlig näring och kan leva och utvecklas.

Vi använder oss av lokala samarbeten. Detta kortar ner våra transporter och minimerar dess klimatpåverkan. Detta bidrar även till expansion av det lokala näringslivet med för regionen ökad lönsamhet.

grödorna